Kaj pomeni certifikat »Izbrana kakovost – Slovenija«?


Ste že kdaj pri kupovanju sadja oziroma predelanih izdelkov iz sadja, določenega mesa, mleka in mlečnih izdelkov naleteli na pojma »Izbrana kakovost« oziroma »Izbrana kakovost – Slovenija«?

V današnjem zapisu vam predstavljamo pomen teh dveh označb.

»Izbrana kakovost« je nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom. Takšni izdelki zagotavljajo višjo kvaliteto na podlagi sestave živila, okolju prijazne pridelave, predelave, kakovosti surovin, dolžine transportnih poti, hitrosti predelave surovin oziroma
čim manjše kasnejše obdelave pri skladiščenju in transportu, dobrobiti živalim, posebnega zdravstvenega varstva živali in načina krmljenja le teh.

Označba »Izbrana kakovost – Slovenija« pa poleg omenjenega zagotavlja, da je bilo živilo pridelano in predelano v Sloveniji, pod dodatnim nadzorom in da tako spada v razred vrhunske kakovosti.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Izbrana kakovost

Kot že omenjeno lahko v Sloveniji pridobijo tovrsten certifikat pridelovalci in predelovalci sadja, mleka in mlečnih izdelkov ter perutninskega, govejega in prašičjega mesa.

Slovensko certificirano sadje

Za upravičeno označevanje sadja z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« morajo slovenski sadjarji dosegati nadstandardne kakovostne kriterije pri svojih pridelkih in predelanih izdelkih. To pomeni da:

  • Mora sadje pri obiranju dosegati optimalno zrelost in »poln okus«, kar vpliva na okus in kakovost tudi kasneje pri prodaji.
  • Transport sadja od pridelovalca ali predelovalca do kupca ne sme biti dajši od 250 km zračne razdalje od geometričnega središča slovenije (GEOSS).
  • Pri pridelavi ni dovoljena uporaba komposta ali digestata iz komunalnih čistilnih naprav, kapacitete 500 PE in več.
  • Je potrebno upoštevati predpisan omejen vnos dušika v tla glede na posamezno vrsto sadja ter predpisano širino herbicidnega pasu.
  • Je uporaba fitofarmacevtskih sredstev omejena le na tista, ki so registrirana v Sloveniji za določen tip pridelave.
  • Pridelovalec oziroma predelovalec upošteva tudi pogoje za predelavo sadja, skladiščenje, pripravo za prodajo, za hladilnice in sortirnice ter samo prodajo sadja.

Povzeto po Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Izbrana kakovost

Kategorije